Úhrada zálohových platieb

Žiadame Vás, aby ste úhrady za bývanie a fond opráv vykonávali prostredníctvom SIPO lístkov, prípadne prevodom na účet:

SK06 0200 0000 0019 3587 3653

Do poznámky, prosíme, uviesť meno, adresu a mesiac, za ktorý sa platba uhrádza.

Platby sa nedajú uhradiť u nás v kancelárii!

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.