Rekonštrukcia rozvodov tepla

Projekt je spolufinancovaný mestom Nováky.