Oznam k nahlasovaniu vodomerov pre StVPS

Vzhľadom na to, že ako správca Vašich bytových domov je partnerom pre StVPS spoločnosť BENET, s.r.o., nie je potrebné nahlasovať stavy bytových vodomerov danej spoločnosti.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.