Opatrenia v súvislosti s COVID-19

Vážení návštevníci,

vzhľadom na prijaté opatrenie v rámci zamedzenia šíreniu nákazy COVID-19 Vám oznamujeme, že nevybavujeme stránky v sídle našej spoločnosti.

Komunikujte písomne, elektronicky alebo telefonicky.

Budova je pre verejnosť uzatvorená do odvolania.

Faktúry zasielajte poštou alebo elektronicky.

Úhrady platieb robte šekom na pošte príp. elektronicky cez IB.

Nahlasovanie porúch riešte telefonicky alebo emailom.

Tel.: 046/5461251, 046/5461160

mail: info@benet-novaky.sk

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.