Ako postupovať pri výmene vykurovacích telies?

Výmena vykurovacích telies je počas celého roka aktuálnou témou. Problémy nastávajú pokiaľ sa niekto rozhodne vymeniť vykurovacie teleso počas vykurovacej sezóny. To je možné zrealizovať len v prípade havarijného stavu.

Mimo vykurovacieho obdobia závažné problémy nehrozia, avšak treba dodržiavať jednotlivé kroky:

  1. Informovať správcu o výmene vykurovacích telies, pričom je potrebné uviesť, ktoré vykurovacie telesá v byte chcete vymeniť a spôsob výmeny vykurovacieho telesa.
  2. Výmenu vykurovacích telies môže vlastník zrealizovať až po súhlasnom stanovisku správcu. Je dôležité zvoliť typ vykurovacieho telesa s rovnakým výkonom, aké malo staré vykurovacie teleso, aby bola zabezpečená dostatočná tepelná pohoda v byte a nedošlo k narušeniu hydraulického vyregulovania objektu.
  3. Ak výmenu vykurovacích telies v byte bude realizovať odborne zdatná osoba, po vykonaní výmeny vlastník uvedenú výmenu bezodkladne oznámi správcovi z dôvodu toho, aby poverení pracovníci príslušnej firmy vykonali výmenu pomerového rozdeľovača nákladov z demontovaného na nové vykurovacie teleso.
  4. Výmenu vykurovacích telies počas vykurovacej sezóny je možné realizovať len v prípade havarijného stavu vykurovacích telies. O prípadnom vypustení stupačiek  doporučujeme vopred informovať dodávateľa tepla, aby tento po naplnení systému nehľadal únik.